Upper class kon niet anders dan "neerkijken" op de werkmens

Upper class kon niet anders dan neerkijken op de werkmens

Upper class kon niet anders dan "neerkijken" op de werkmens

Print
Dat de hogere klassen figuurlijk neerkeken op de rest van de samenleving, is (nog altijd) een bekend gegeven. Maar dat blijkt ook letterlijk zo geweest te zijn. De high society was inderdaad een stuk groter dan het voetvolk.

Dat blijkt uit een wetenschappelijk werk, 'The Changing Body', dat volgende maand verschijnt bij Cambridge University Press. Daarin is 30 jaar wetenschappelijk onderzoek op het vlak van economie, biologie, geschiedenis en demografie gebundeld. Conclusie: hoe dikker de portemonnee, hoe langer de mens.

De voorbije 300 jaar zijn de lengte van de mens en ook zijn welvaart sterker toegenomen dan in de 3 millennia voordien. Natuurlijke selectie kan dergelijke snelle wijzigingen in lengte niet veroorzaken. Volgens de wetenschappers achter 'The Changing Body' is een verbeterde voeding de verklaring van alles.

Kindermishandeling

Ongeveer 200 jaar geleden waren de lengteverschillen tussen de hogere sociale klassen en de lagere "werkelijke substantieel", zegt Roderick Floud, een van de auteurs, in The Independent. Wanneer de lengte tussen kadetten aan de Sandhurst Royal Military Academy en die van jongens uit de sloppenwijken van Londen op het eind van de 18de eeuw, begin 19de eeuw wordt vergeleken, blijkt dat tot 95 procent van de kinderen uit arbeidersmilieus kleiner waren dan hun meer fortuinlijke leeftijdgenoten.

"De kinderen uit de meer begoede milieus kregen goede voeding, maar waren nog altijd een stuk kleiner dan kinderen vandaag. Kinderen uit arbeidersmilieus daarentegen waren zo klein dat je ze bij een doktersbezoek vandaag onmiddellijk mee zou nemen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis omwille van kindermishandeling", aldus Roderick Floud.

Rond 1780 was een gemiddelde 14-jarige uit een arbeidersgezin 1,30 meter groot, een knaap van dezelfde leeftijd uit de upper class mat 1 meter 55 centimeter. Dat is een wereld van verschil.

Met de verbeterende levensomstandigheden zijn alle kinderen groter geworden, ook de happy few. Maar kinderen uit arbeidersgezinnen zagen hun lengte sneller toenemen. Hun achterstand bedraagt nog maar 6 centimeter.

Korte en lange Noren

"De gemiddelde lichaamslengte in Europese landen of regio's toont aan hoe goed men er economisch boert. Rangschik de landen volgens lichaamslengte en het resultaat zal zeer vergelijkbaar zijn met een rangschikking op grond van nationaal inkomen", aldus Bernard Harris, een andere co-auteur.

Twee eeuwen geleden waren Schotten gemiddeld 2,3 centimeter langer dan mensen uit Zuid-Engeland. Noren behoorden toen tot de kleinste Europeanen. Intussen is de gemiddelde Schot 2 centimeter kleiner dan iemand uit pakweg Plymouth. De Noren leven nu in een zeer goed draaiende welvaartsstaat en zijn, op de Nederlanders na, de grootste Europeanen. "De verbeteringen op het vlak van dieet en volksgezondheid waren in Zuid-Engeland groter dan in Schotland. De economie presteerde er beter", aldus Harris.

(Beeld Photonews: 'Une soirée chez le duc d'Orléans', omstreeks 1840. Gravure van Alfred Philippe Roll)

.

Nu in het nieuws