Voorzichtige daling van drugs in uitgaansleven

Voorzichtige daling van drugs in uitgaansleven

Voorzichtige daling van drugs in uitgaansleven

Print
Er wordt iets minder drugs gebruikt in het uitgaansleven, zo blijkt uit een rapport van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Reden tot euforie is er echter niet.

"Uit de resultaten van ondervragingen bij 633 respondenten uit het uitgaansmilieu in Vlaanderen blijkt dat uitgaan nog steeds gekenmerkt wordt door een hoog middelengebruik", klinkt het.

"Het illegale druggebruik tijdens het voorbije jaar ligt bij de uitgaanders bijvoorbeeld een stuk hoger dan in de algemene populatie van 15- tot 30-jarigen. Preventie in deze setting blijft dus cruciaal, gezien het hoger en risicovoller gebruik. Toch vinden we enkele hoopgevende tendensen: het laatstejaarsgebruik van de meeste bevraagde illegale drugs daalt ten opzichte van de vorige metingen."

Halvering regelmatig cannabisgebruik

"Het laatstejaarsgebruik van cannabis in het uitgaansonderzoek daalde van 47,8% in 2003 naar 40,6% in 2009. In de algemene Vlaamse bevolking van 15 tot 30 jaar zien we deze daling niet (11,8% in 2004 en 12,9% in 2008, bron: WIV-gezondheidsenquêtes 2004 en 2008). De sterkst in het oog springende positieve trend in ons onderzoek is de halvering van het regelmatig gebruik van cannabis, van 31,5% in 2003 naar 14,7% in 2009."

"Ook het laatstejaarsgebruik van typische uitgaansdrugs, zoals xtc en speed, daalde sterk tussen 2003 en 2009. Het laatstejaarsgebruik van cocaïne blijft op een zelfde peil, maar daarbij kunnen twee hoopgevende kanttekeningen geplaatst worden. Deze status-quo staat in contrast met andere Europese onderzoeksresultaten die aangeven dat het gebruik van cocaïne stijgende is, zowel algemeen als in het uitgaansleven. Bovendien is er in ons uitgaansonderzoek tussen 2007 en 2009 een duidelijke daling vast te stellen in het laatstejaarsgebruik van cocaïne."

Preventie

Marijs Geirnaert, directeur van VAD: “Ondanks deze positieve tijdingen moeten we blijvend oog hebben voor de verhoogde risico’s van druggebruik in de uitgaanswereld. Het duidelijk hogere middelengebruik in vergelijking met de algemene bevolking is op zich het sterkste argument om blijvend in preventie te investeren in deze settings.”

Daarbij vraagt ze om specifieke aandacht voor bepaalde subgroepen (bv. mannen) en riskante gebruikspatronen (bv. combigebruik alcohol-cocaïne en ‘indrinken’ voor het uitgaan).

Nu in het nieuws