Geen biechtgeheim meer bij seksueel misbruik?

Geen biechtgeheim meer bij seksueel misbruik?

Geen biechtgeheim meer bij seksueel misbruik?

Print
Binnen de Kamercommissie Seksueel Misbruik discussieert men over het behoud van het biechtgeheim. Verschillende leden vinden dat een priester die door de biecht op de hoogte komt van seksueel misbruik, hoort in te grijpen. Het is een van de grootste twistpunten binnen de commissie, die woensdag haar eindrapport aflevert.

De 13 leden van de commissie moeten tegen dinsdagavond een eindrapport op tafel leggen. Naarmate de deadlines naderen, lijkt zich een heldere breuklijn af te tekenen binnen de dertienkoppige commissie: gelovig of niet-gelovig.

Verlenging van de verjaringstermijn

De commissie stuurt vooral aan op een verlenging van de verjaringstermijnen voor de bestraffing van seksueel misbruik van minderjarigen. Daar tegenover staat de bedenking van onder meer Child Focus, dat zegt dat een langere verjaringstermijn slachtoffers langer doet zwijgen en dat het vinden van bewijzen wordt bemoeilijkt.

Binnen de commissie leek de voorbije weken eensgezindheid te zijn ontstaan over een verdubbeling van de verjaringstermijn van tien tot twintig jaar.

Beroepsgeheim en meldingsplicht

Eén van de grote twistpunten binnen de commissie handelt over beroepsgeheim en meldingsplicht van hulpverleners. "Het beroepsgeheim moet het juiste doel dienen", zegt één van de commissieleden in een krant van De Persgroep. "Hulpverleners moeten zich kunnen beroepen op een medisch beroepsgeheim om de privacy van slachtoffers te vrijwaren."

In de andere richting zijn nogal wat commissieleden van mening dat het biechtgeheim een priester niet kan ontslaan van meldingsplicht. Als kennis over een geval van seksueel misbruik is verworven door de biecht, hoort hij in te grijpen, zo stellen enkele commissieleden voor.

Meer informatie over de Kamercommissie Seksueel Misbruik vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

Beeld: Photonews

.

Nu in het nieuws