N-VA: “De stad moet de Belvédère snel redden”

Hoboken - N-VA hield gisterennamiddag een protest- schoonmaakactie aan de Belvédère. De partij vraagt dat de stad snel maatregelen neemt. “Van elke eigenaar wordt verwacht dat hij zijn huis in goede staat houdt, anders dreigt een krotbelasting. Wat de stad van de burger vraagt, moeten we ook van de stad zelf kunnen verwachten”, zegt districtsraadslid Kathelijne Toen. Zij vroeg begin dit jaar aan haar partijgenoot en minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, om in te grijpen. Op 18 februari bezocht een Vlaamse ambtenaar de site. Zijn vaststellingen waren vernietigend. De inspecteur maakte een pv van ernstige verwaarlozing op. De stad Antwerpen wordt in gebreke gesteld.
Toen: “Na de opmaak van het pv komt het parket in actie. In een vordering wordt de termijn bepaald waarbinnen de stad de herstellingen moet uitvoeren. Maximaal bedraagt die drie jaar. Als de stad dit niet doet, wordt er een dwangsom bepaald.”
HWI

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio