Geloof kan uitsterven in negen naties, waaronder Nederland

Geloof kan uitsterven in negen naties, waaronder Nederland

Geloof kan uitsterven in negen naties, waaronder Nederland

Print
Religie is gedoemd om uit te sterven in negen landen. Volgens een onderzoek is er een stevige stijging in het aantal mensen die zeggen niets met religie te hebben. Uiteindelijk zal het geloof in deze landen doven als een nachtkaars.

Het gaat om de landen Australië, Oostenrijk, Canada, Tsjechië, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.

De wetenschappers baseren zich op hetzelfde wiskundig model dat gebruikt werd om uitstervende talen in beeld te brengen.

Dit model stelt dat sociale groepen die meer leden hebben, aantrekkelijker zijn om bij aan te sluiten en dat sociale groepen een sociale status of bruikbaarheid hebben. Bij talen bijvoorbeeld, kan het nut om in Peru Spaans te spreken in plaats van de uitstervende taal Quechua, groter zijn. Op dezelfde manier is er een soort status of nut in het al dan niet deel uitmaken van een religie.

Het wiskundig model wees uit dat de parameters gelijkaardig waren bij alle onderzochte landen, hetgeen doet vermoeden dat soortgelijk gedrag de verklaring hiervoor is. Bij alle onderzochte landen waren er aanwijzingen dat het geloof richting de afgrond gaat.

Netwerkstructuur

"In heel wat landen is er een trend aan de gang waarbij mensen zichzelf als niet-verwant met religie beschouwen. In Nederland ging het om 40% en het hoogste percentage zagen we in Tsjechië, met 60%", aldus Richard Wiener van de Research Corporation for Science Advancement en de Universiteit van Arizona.

Het team wil het wiskundig model nog aanpassen met een representatievere netwerkstructuur. "We geloven niet dat dit de netwerkstructuur van een moderne maatschappij is, waar elke persoon evenveel beïnvloed wordt door de andere mensen in de maatschappij", aldus Wiener.

Foto Photonews

.

Nu in het nieuws