P&V boekt 10 procent meer winst

De verzekeringsgroep P&V, die aanleunt bij de socialistische beweging, heeft in 2010 10% meer winst geboekt dan in 2009. Toen kwam er een bonus van 71,5 miljoen euro in de tabellen terecht.

jvangeyte

P&V schrijft de vooruitgang onder meer toe aan een verlaging van de kosten. De vezekeringsgroep gaf in 2010 immers 7,5% minder uit aan werkingskosten dan in 2009.

Mede daardoor kon P&V een verhoging van de schadelasten in brandverzekeringen (vooral door stormen, overstromingen en sneeuwdruk) en auto opvangen.

Negatief was dan weer dat P&V in 2010 minder kon profiteren van een herstel van de financiële markten dan in 2009. Voor een verzekeraar kan dat nochtans de doorslag geven. In afwachting van toekomstige uitbetalingen worden de premies immers belegd.

P&V overkoepelt onder meer de merken P&V, Vivium en Actel. Het concern inde in 2010 voor meer dan 1,5 miljard euro aan premies.

P&V zegt dat haar solvabiliteit meer dan dubbel zoveel is dan wat wettelijk wordt vereist.

JVG