Senaat stelt stemming wet over minnelijke schikking uit

Senaat stelt stemming wet over minnelijke schikking uit

Senaat stelt stemming wet over minnelijke schikking uit

Print
De Senaat heeft zopas de stemming over de nieuwe wet op de minnelijke schikking uitgesteld tot volgende week. Dat gebeurde na een dreigement van Johan Vande Lanotte (sp.a), die namens sp.a, N-VA en VB het wetsvoorstel wilde voorleggen aan de Raad van State.

Door nieuwe wet wordt de mogelijkheid tot minnelijke schikking (MS) enorm uitgebreid. Minnelijke schikking kan voortaan zolang er nog geen eindarrest is. Nu kan minnelijke schikking alleen maar als het parket nog niet beslist heeft om te vervolgen. In de toekomst zal MS dus ook kunnen als de strafrechter al een vonnis heeft geveld en zelfs als de zaak nog bezig is op het Hof van Cassatie. Bovendien wordt MS ook mogelijk voor misdaden die gecorrectionaliseerd kunnen worden. Nu kan MS alleen maar voor misdrijven waarop maximum vijf jaar cel staat. Daardoor komt schriftvervalsing nu nog niet in aanmerking voor MS en dat wilde de regeringsmeerderheid nu net wél mogelijk maken.

Reparatiewet

Gisteren, woensdag, keurde de regeringsmeerderheid in de Senaatscommissie Justitie de nieuwe wet goed. Dat wilde ze vandaag in de plenaire zitting van de Senaat ook doen. Maar...tegelijkertijd kwam de regeringsmeerderheid ook met een wetsvoorstel om bepaalde fouten uit die nieuwe wet te corrigeren. Het was nooit gezien: men diende een reparatiewet in nog voor de wet die gerepareerd moest worden was goedgekeurd! Zou het dan niet beter zijn om ineens een goede wet te stemmen, dan was geen reparatiewet nodig?, zo luidde het bij de oppositie.

Vande Lanotte wilde daarom uitstel tot volgende week. Hij kon dat afdwingen omdat hij samen met N-VA en VB genoeg stemmen achter zich had om de wet voor te leggen aan de Raad van State. Dat zou een uitstel van minstens een maand tot gevolg hebben. De meerderheid stond voor de keuze: een uitstel van een maand of een uitstel van een week. Ze koos eieren voor haar geld en besloot om de wet dan maar een week uit te stellen. Hierdoor wordt ook de gedeeltelijke afschaffing van het bankgeheim uitgesteld, want dat was immers in de mozaïekwet aan de wet op de MS gekoppeld.

In de reparatiewet staat in dat minnelijke schikking ook mogelijk wordt als de procureur niet meer dan twee jaar cel wil eisen van de verdachte. Tot nu toe bepaalde het voorstel dat minnelijke schikking alleen maar kan als de procureur een boete of een verbeurdverklaring zou vorderen. De mogelijkheden tot MS worden dus serieus uitgebreid door de reparatiewet, alleen maar om schriftvervalsing onder de wet te kunnen brengen.

Verder bepaalt de reparatiewet dat minnelijke schikking niet kan bij strafbemiddeling en dat de strafrechter die tijdens de behandeling van de zaak toch een minnelijke schikking krijgt voorgelegd, uitdrukkelijk moet nagaan of het parket zijn minnelijke schikking wel volgens de regels van de kunst heeft afgesloten.

Vervolg woensdag.

Wat in de wet over de minnelijke schikking staat vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

.

Nu in het nieuws