Slechts een op de vijf schrijvers leeft van pennevrucht

Uit een onderzoek van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) blijkt dat een op de vijf Vlaamse auteurs kan leven van hun pen. Volgens de auteursvereniging is de schrijverswereld geprofessionaliseerd sinds 1992, toen nog meer auteurs ook een andere beroepsactiviteit hadden. Het auteursinkomen blijft echter laag.

ibroeksteeg

Zes op de tien auteurs die deelnamen aan het onderzoek hebben een gezinsinkomen van minder dan 3.000 euro, minder dan het Vlaamse gemiddelde van 3.287 euro lag. Bij 14 procent ligt het gezinsinkomen zelfs onder de 1.500 euro.

Literair inkomen

Tweederde van de schrijvers zegt dat het "literaire inkomen" 10 procent of minder van hun gezinsinkomen uitmaakt. Bij slechts 15 procent wordt dat de helft of meer. Een groter aandeel van het inkomen komt uit subsidies en lezingen.

Terwijl in 1992 nog 87 procent van de auteurs een andere beroepsactiviteit had, is dat nu 57 procent. Drieënvijftig procent van hen zegt wel ontevreden te zijn over de tijd die daardoor overblijft voor het schrijven.

Literaire nevenactiviteiten

Wie van zijn pen kan leven, heeft doorgaans meer literaire nevenactiviteiten als lezingen, (media)optredens of evenementen. Auteurs zijn hoger opgeleid dan bijna tien jaar geleden. Veruit de meesten hebben een diploma hoger onderwijs op zak. Het aantal auteurs dat ambtenaar of onderwijzer is, is daarentegen gezakt van 47 tot 20 procent.

Veertig procent van de deelnemende schrijvers waren vrouwen, beduidend meer dan de 18 procent in 1992. Aan het anonieme onderzoek van de VAV namen 113 auteurs deel.

Nu in het nieuws