Evolutierace tussen koekoeken en hun doelwitten

Er is een soort evolutierace aan de gang tussen de koekoek en andere vogelsoorten, zeggen Britse wetenschappers.

De koekoek verstopt zijn eieren in het nest van een andere vogel, die ze vervolgens uitbroedt. Wanneer een vogel de vreemde eieren laat liggen, gooien de koekoeksjongen - wanneer ze uit hun schaal zijn gebroken - de normale eieren uit het nest.

De koekoek heeft zich in de loop van de tijd aangepast om andere vogels beter om de tuin te kunnen leiden, blijkt nu. Anderzijds hebben andere vogels zich eveneens ontwikkeld, zodat ze de indringer sneller in de gaten krijgen.

Kleur

Veel heeft te maken met de kleur van eieren. Vogels kunnen een breder spectrum aan kleuren zien dan de mens. Een team wetenschappers onderzocht de verschillende hoeveelheden licht die van verschillende kleuren eieren weerkaatsten. Zo konden ze patronen herkennen.

Een koekoek die een ei legt in het nest van een roodstaart, zal een blauw ei leggen. Voor het menselijk oog is dit identiek aan dat van de roodstaart. Een koekoek die een ei legt in het nest van een heggenmus, legt een wit ei met bruine spikkels, verschillend van het blauwe ei dat de heggenmus legt. Ondanks dit duidelijke kleurverschil, merken de heggenmussen de vreemde eieren niet op.

De roodstaart blijkt dus beter in staat te zijn de verschillende eieren te onderscheiden. De onderzoekers denken dat de koekoek daarom gedwongen evolueert en bij dit doelwit een blauw ei legt.

Het feit dat de heggenmus de slechte namaakeieren accepteert, doet vermoeden dat deze vogel de verdedigingskunsten die de roodstaart heeft ontwikkeld, mist. De wetenschappers denken dan ook dat de wat naïeve heggenmus zich nog in het beginstadium van de evolutierace bevindt.

Kosten en baten

Een andere theorie is dat vogels die niet vaak het slachtoffer worden van een koekoek, ervoor kiezen om geen eieren overboord te werpen, omdat de kans te groot is dat er een eigen ei verloren gaat en de kosten daardoor niet opwegen tegen de baten.

Foto YouTube

Nu in het nieuws