MR wil van cyberaanvallen een oorlogsdaad maken

MR wil van cyberaanvallen een oorlogsdaad maken

MR wil van cyberaanvallen een oorlogsdaad maken

Print
De MR-kamerleden Denis Ducarme en David Clarinval willen dat de NAVO cyberaanvallen als een volwaardige oorlogsdaad definieert. Een land van waaruit zo'n aanval vertrekt zou dan als het ware de oorlog verklaren. En ieder land zou zich tegen dergelijke aanvallen maximaal moeten beveiligen. België moet daartoe stappen ondernemen. Dat schrijven de MR-kamerleden in een voorstel dat uitgerekend vandaag in de Kamer wordt ingediend en in overweging genomen.

Steeds meer proberen criminelen de volledige informatica van een land lam te leggen omdat ze het niet eens zijn met een bepaald beleid. Het begon toen heel Estland plat lag omdat de regering het standbeeld "De Bronzen Soldaat" wilde verplaatsen. Dat leidde in 2007 tot rellen met de Russische minderheid in Estland en plots lag de hele overheid stil. Estland was toen het verst gevorderd in informatisering.

Later werden cyberaanvallen uitgevoerd tegen meerdere overheidsdoelwitten. Nog maar pas woensdagavond was er een grote aanval tegen de instellingen van de Europese Unie.

In België werden in 2008 dagelijks 20 computers gekraakt en de Belgische websites zijn de derde slechtst beveiligde ter wereld. Midden 2008 hebben 8 landen van de NAVO een centrum voor cyberverdediging opgericht. Het is theoretisch perfect mogelijk om vanachter je computer een aanslag als die van 9/11 uit te voeren. De Verenigde Staten hebben al enige tijd een Cyber Command, een eenheid die gespecialiseerd is in aanvallen op de informatica van een land. De Navo moet dat allemaal verder uitwerken.

De MR-politici willen nu dat zo'n cyberaanval gedefinieerd wordt als een daad van oorlog.

Meer over het kraken van computers in België vindt u op de expertenpagina van John De Wit

.

JDW

.

Nu in het nieuws