"Familie psychiatrische patiënten vaak niet au serieux genomen"

De vader van Kim De Gelder vertelde woensdag in een krant dat hij zijn zoon - toen die 18 werd - uit de maatschappij wilde halen. De jongeman die later een bloedbad zou aanrichten in een Dendermonds kinderdagverblijf was in zijn ogen psychotisch. De geraadpleegde psychiater zag echter geen probleem. Similes, een vereniging van familie van psychiatrische patiënten, wil dat naasten voortaan ernstiger worden genomen als ze om deze vorm van hulp vragen.

kscherpenberg

"Op het moment dat iemand een psychose doet, ziet die dat zelf vaak niet in", vertelt Mieke Craeymeersch van Similes aan VRT. "Dan is het de familie die naar de hulpverlening stapt."

De psychiaters zouden die mensen echter niet altijd ernstig nemen. Een gedwongen opname volgt zelden. Mensen met psychische problemen zouden daarvoor al zelf naar de hulpverlening moeten stappen.

Mama en papa De Gelder willen de bewuste psychiater aanklagen voor schuldig verzuim.

MEER OVER Kim De Gelder

Nu in het nieuws