"Extra taks voor banken die in oude gewoonte vervallen"

Extra taks voor banken die in oude gewoonte vervallen

"Extra taks voor banken die in oude gewoonte vervallen"

Print
Didier Reynders wil niet dat de banken - nu het weer beter gaat in de sector - weer overdreven bonussen gaan toekennen aan directieleden. De uittredende minister van Financiën dreigt anders met een extra taks.

Die zou er komen op de resultaten van de banken en niet op de bonussen, want die zijn al voor 70 procent belast.

"Indien men in de oude gewoonten vervalt, zijn er misschien fiscale instrumenten voorhanden", spreekt de Franstalige liberaal duidelijke taal in L'Echo.

"Ondanks de terugkeer van de winsten moeten de vergoedingen netjes blijven en moeten de instellingen de regels toepassen die door de G20 en op nationaal niveau werden vastgelegd."

Reynders overweegt een bijkomende vergadering in te lassen met de banken om over het thema te praten. Hij zegt dat als die instellingen nu goede resultaten halen, dat te danken is aan de hulp van de belastingbetaler.

"Wanneer we aan de slag gaan om de laagste lonen met 120 euro per jaar te verhogen en de pensioenen naar 1.000 euro op te krikken, moet de financiële sector opletten geen onkiese boodschap uit te sturen", besluit Reynders.

Het boegbeeld van MR beklemtoont eveneens dat de staat niet van plan is om uit het kapitaal van de banken te stappen.

.

Nu in het nieuws