Brems: "Belgisch leger moet verantwoordelijkheid opnemen"

Kamerleden Eva Brems en Wouter De Vriendt van Groen! dringen aan op een snelle militaire actie tegen Libië. "Het Belgische leger moet zijn verantwoordelijkheid nemen en dient de uitvoering van het VN-mandaat te steunen indien het daartoe gevraagd wordt", zegt Brems.

wverhaert

"Als een land de eigen bevolking blootstelt aan misdaden tegen de mensheid, rust er op de internationale gemeenschap een beschermingsverplichting. Deze kan worden uitgeoefend met vreedzame middelen, maar als die niet volstaan, kan er ook militair opgetreden worden." Met de situatie in Libië kan de internationale gemeenschap niet gewoon toekijken, meent Brems. "Tijdverlies staat gelijk met verlies aan levens én verlies aan geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap."

"Ik heb met verbazing kennis genomen van de weigerachtige houding van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een no-fly zone in te stellen. Nochtans is dit een absolute voorwaarde om de burgerbevolking tegen de repressie van Khadafi te kunnen beschermen", meent De Vriendt.

Groen! vraagt ook de rest van de regio niet uit het oog te verliezen en verwijst onder meer naar de situatie in Bahrein. De partij noemt het wenselijk om sancties, zoals een moratorium op wapenexport, uit te breiden naar de hele regio.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER