Minder hinder bij wegenwerken

Minder hinder bij wegenwerken

Minder hinder bij wegenwerken

Print
Vlaanderen wordt overspoeld door wegenwerken. Om de hinder die deze met zich meebrengen tegen te gaan, ontwikkelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) het actieplan Minder Hinder. Dit moet de organisatie verbeteren, de veiligheid verhogen en de hinder beperken.

Dit jaar staan op de Vlaamse autosnelwegen minimaal 85 werken op het programma. Daar komen de komende 3 maanden nog eens ongeveer 200 werken aan gewestwegen bij. Met het actieplan wil Crevits de onderhoudsachterstand op het wegennet wegwerken. Op de autowegen tegen 2015 en op de gewestwegen tegen 2020.

Betere organisatie

Een goede organisatie van de wegenwerken is erg belangrijk. Om de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, bevat het plan enkele hulpmiddelen:

De MinderHinder-toets moet zorgen voor een goede planning, werforganisatie en informatie voor de weggebruiker. Na de werken maakt de projectleider een MinderHinder-rapport met een aantal leerpunten voor volgende projecten.

Het coördinatiepunt wegenwerken (CPW): moet ervoor zorgen dat de werken zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

De signalisatiesimulator: een rijsimulator met realiteitsbeelden, een primeur voor Europa. Met het toestel worden omleidingsborden vooraf getest.

Protocoloverleg MinderHinder: de aangekondigde werken worden driemaandelijks besproken.

Betere informatie

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat bestuurders zich het meest ergeren aan onverwachte files. Dit zal vanaf nu aangegeven worden met verschillende verkeersborden. Zo komen er borden bij non-activiteit, zoals bijvoorbeeld 'Het nieuwe wegdek droogt. Dank voor uw begrip.' en zogenaamde dynamische borden die waarschuwen wanneer de bestuurder de staart van een file bereikt.

Op de site www.wegenwerken.be vindt de weggebruiker een eenvoudig overzicht van wegenwerken op zijn route. Verder wil Crevits via een striktere samenwerking met de wegpolitie het gevaar voor de arbeiders verminderen.

Tom Mas

Beeld: Photonews

MEEST RECENT