Banaan klimt drie meter hoog

Banaan klimt drie meter hoog

Banaan klimt drie meter hoog

Print
Rumst - Uit de plannen voor de aanleg van het westelijk deel van de N171 blijkt dat de ’s Herenbaan en de Potaerdestraat doodlopende straten worden. Er worden ook wanden van één meter opgetrokken om de geluidshinder te beperken. “De eerste fase was de aanleg van de bruggen over de A12 als basis voor de aangekondigde rotonde.

Momenteel zit fase twee, het westelijk deel van de ontsluitingsweg, in een ontwerpfase. Bedoeling is dat de werkzaamheden begin 2012 starten”, zegt Kenneth Vanoenacker. De rotonde boven de A12 ligt op één meter boven het grondniveau. Daarom zal ook de parallelbaan N177 in de richting Antwerpen en Brussel aangepast moeten worden. De ‘Banaan’ gaat van aan deze rotonde westwaarts omhoog naar een tweede rotonde aan de ’s Herenbaan tot op een hoogte van drie meter. “De ’s Herenbaan krijgt hierop geen verbinding en wordt dus een doodlopende straat” zegt Vanoenacker. “Ook de Potaerdestraat wordt niet op het rondpunt aangesloten.

Aarden wand

Enkel voetgangers en fietsers kunnen nog door via brede en verlichte tunnels.” De rijweg telt tweemaal één rijstrook, een uitwijkstrook en een middenberm. Om geluidshinder voor de omwonenden te beperken, wordt langs beide kanten van de rijbaan een aarden wand van één meter hoog aangebracht. De maximumsnelheid wordt zeventig kilometer per uur ter hoogte van wijk Kleine Paepedaelen en vijftig per uur van aan de tweede rotonde tot aan industriepark Krekelenberg. De werkzaamheden duren anderhalf jaar. Omdat de bedding over een voormalig gipsstort komt, moet eerst een massa stortafval verwijderd worden, waardoor de kostprijs voor de aanleg van 1.250 meter weg geraamd wordt op tien miljoen euro.Hoewel de geplande ‘Banaan’ pal achter de Albert Servaeslaan loopt, hebben veel bewoners de infovergadering niet bijgewoond.

“Over die weg wordt al meer dan dertig jaar gesproken. Nu lijkt alles concreter te worden. We zien wel wat het wordt. Tegen de overheid kan je als burger niet veel beginnen”, vindt Diana Van De Vijver (foto). Bewoners van Niel en Boom krijgen een eigen hoorzitting op 17 maart om 19u in een zaal van wetenschapspark Waterfront aan de Galileilaan in Niel.

JEF WIJCKMANS

JAN VAN DE POEL

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio