Apra Leven gaat over de kop

De Antwerpse verzekeringsmaatschappij Apra Leven wordt stilgelegd. Alle vergunningen worden ingetrokken. Het is niet zeker dat de maatschappij al haar verplichtingen kan nakomen. Dit houdt in dat de staat een deel op zijn dak krijgt.

jvangeyte

Apra Leven telt zowat 3.700 klanten: 2.700 met een individuele levensverzekering en 1.000 met een groepsverzekering.

Zij zullen nu moeten afwachten hoeveel geld ze nog kunnen krijgen van hun levensverzekering. Al is er voor de bezitters van een individuele polis wel een oplossing. Sinds 1 januari 2011 zijn alle levensverzekeraars hiervoor namelijk verplicht aangesloten bij het Bijzonder Beschermingsfonds van de overheid. Dat garandeert aan particulieren de uitbetalingen van rentes en kapitalen bij een faillissement tot 100.000 euro per persoon voor houders van verzekeringen met een minimaal gewaarborgde opbrengst. "Daarmee zullen toch 99% van de verzekerden kunnen worden gered", zegt Hein Lannoy van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

En ook voor mensen met een groepsverzekering is er wellicht een oplossing. De werkgevers die aangesloten waren bij Apra zullen de pensioenverplichtingen die in die groepsverzekeringen worden beheerd bij een andere pensioeninstelling moeten onderbrengen. Indien daarbij zou blijken dat er een tekort aan activa is om de pensioenverplichtingen volledig te dekken, dan is de werkgever verplicht om het tekort aan te zuiveren aangezien hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft om zijn pensioenbelofte na te komen.

Spanje

De wortels van Apra leven gaan terug tot 1905. Toen werd de Gemeenschappelijke Verzekeringskas van Bouwwerk, Handel en Nijverheid opgericht door de werkgevers uit de bouwsector en uit de haven van Antwerpen.

Vandaag is Apra Leven een maatschappij die levensverzekeringen verkoopt, zowel individuele polissen als groepspolissen. Ze is actief in België en Spanje.

Toezicht

De maatschappij werd in september 2009 onder strikt toezicht geplaatst door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Ook werden twee externe bestuuders - Claude Desseille (ex Winterthur) en Chris Defrancq (ex KBC) - aangesteld om de toestand te onderzoeken.

Een analyse leerde dat de maatschappij in een moeilijke financiële situatie zat. Daarnaast werden belangrijke onregelmatigheden vastgesteld. Een Spaanse aandeelhouder van Apra nam immers beslissingen ten nadele van de verzekerden om zo de problemen met zijn vastgoedbeleggingen in eigen land te maskeren. Gezien het ging om mogelijke strafrechtelijke inbreuken, maakte de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen een dossier over aan het parket.

Voorschotten

Vandaag lijkt er geen verbetering van de financiële situatie mogelijk en dus trekt de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de vergunningen voor Apra Leven in. Daardoor mag de maatschappij geen nieuwe premies meer innen. Ook vervroegde uitbetalingen van verzekeringscontracten mogen niet meer.

De vereffenaars kunnen wel nog voorschotten betalen op rentes en op contracten die op de einddatum zijn gekomen. Een volledige vergoeding zit er wellicht niet meer in.

Een deel van de verplichtingen van Apra Leven zal nu worden overgenomen door het Bijzonder Beschermingsfonds van de overheid. Dat kan bereikt worden op 02-574 78 40 of per mail op bijzonderbeschermingsfonds.thesaurie@minfin.fed.be. Aanvragen voor terugbetaling door het Beschermingsfonds moeten uiterlijk op 9 mei worden ingediend. Binnen de drie maanden volgt dan de uitbetaling.

Atypisch

De federatie van verzekeringsondernemingen Assuralia wijst er intussen op dat het verhaal van Apra Leven niet mag doorgetrokken worden naar de hele sector. De meeste levensverzekeraars beleggen het grootste deel van hun ontvangen premies immers in obligaties, waar Apra een groot deel op de Spaanse vastgoedmarkt en in leningen investeerde. Ook vertegenwoordigde Apra maar 0,1% van de Belgische levensverzekeringen.

Meer informatie

Meer informatie is ook terug te vinden op een speciale website van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Johan VAN GEYTE

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER