Impact zonnepanelen en windmolens blijft marginaal

Impact zonnepanelen en windmolens blijft marginaal

Impact zonnepanelen en windmolens blijft marginaal

Print
Er komt in ons land nog 51,8% van de stroom uit kerncentrales. Twintig jaar geleden was dit nog 60,2%. De productie is vooral verschoven in de richting van de klassieke energiecentrales. Zij leveren nu 44,9% van alle Belgische stroom, tegenover 38,5% in 1990. De invloed van windmolens en zonnepanelen blijft marginaal, blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

De impact van de alternatieve energiebronnen blijft vooralsnog beperkt, al nemen ze wel in belang toe. Het belang van stroom uit waterkracht is gestegen van 1,3% in 1990 naar 1,9% in 2009.

En ondanks de opmars van windmolens en zonnepanelen zorgden ze in 2009 nog altijd maar voor 1,3% van de stroom in ons land. Dit ondanks een verviervoudiging van de stoomopwekking uit zonnepanelen in 2009.

In totaal werd in ons land 91.222 GWh aan stroom geproduceerd, een stijging met 7% ten opzichte van het jaar daarvoor.

JVG