"Gevangenen naar Tilburg sturen verdient brevet van onvermogen"

Gevangenen naar Tilburg sturen verdient brevet van onvermogen

"Gevangenen naar Tilburg sturen verdient brevet van onvermogen"

Print
De directeur van de gevangenis van Tilburg, waar enkele honderden Belgische gedetineerden zitten opgesloten, heeft besloten op te stappen. Hij vreest spanningen naar aanleiding van de overbrenging van nog eens 150 Belgische gevangenen.

De Liga voor Mensenrechten betreurt dat opnieuw 150 gevangenen zonder inspraak gedwongen naar Tilburg verhuizen. "Het kan niet worden verloochend dat een aantal gevangenen minder bezoek krijgt omdat de afstand voor de familie te groot is. De komst van 150 gedetineerden zal ertoe leiden dat sommige gevangenen één cel zullen moeten delen met zeven anderen", klinkt het.

"Het valt ook op dat heel wat vreemdelingen, illegalen en niet-Nederlandstaligen in Tilburg terecht komen. Zij kunnen moeilijk of niet communiceren met de Nederlandse bewakers en de Nederlandse medische staf en hebben nauwelijks of geen contact met de commissie van toezicht. In het algemeen kunnen de Belgische gedetineerden bijna nergens met hun klachten terecht, daardoor voelen ze zich vaak gefrustreerd en naar het buitenland verbannen", aldus de Liga.

Verbannen

"Voor de Vlaamse Gemeenschap geldt Tilburg als buitenlands gebied. De hulpverlening van de Vlaamse Gemeenschap stopt aan de grens. In de Vlaamse gevangenissen volgt één op de vier gedetineerden een opleiding en medewerkers van VDAB. Algemeen welzijnswerk, basiseducatie, volwassenenonderwijs en geestelijke gezondheidszorg begeleiden de gedetineerden op het grillige pad naar een terugkeer in de samenleving. In Tilburg is hiervan niets te bekennen. Tilburg past dan ook in een mentaliteit van symptoombestrijding. Dat Justitie zijn burgers in een buitenlandse gevangenis stopt, is een brevet van onvermogen", besluit de Liga voor Mensenrechten.

.

Nu in het nieuws