Jaarlijks komen 2500 ouders van buitenlanders over

Vorig jaar kwamen 2.522 buitenlandse ouders en grootouders naar België in het kader van de gezinshereniging. Dat deelde staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (cdH) mee aan Kamerlid Theo Francken (N-VA).

Het is de eerste keer dat dergelijke cijfers worden bekend gemaakt. Bovenaan prijken de Marokkanen (37% of 935), voor de Turken (9,8% of 246) en de Congolezen (4,5% of 114). Alle andere groepen tekenen voor minder dan 100 overkomers. De jaren voordien waren de globale cijfers min of meer dezelfde.

De personen die hun ouders laten overkomen kan je indelen in twee groepen: genaturaliseerde Belgen en burgers van de Europese Unie. Francken: "Voor beide groepen geldt dat de ouders tenlaste moeten zijn van hun kinderen. De ouders of grootouders mogen in hun herkomstland dus geen inkomen en geen vastgoed hebben en moeten minstens gedurende zes maanden vanuit België geld toegestuurd krijgen om zich te kunnen onderhouden".

Geen controle

Maar volgens Wathelet is er momenteel geen controle, noch op de inkomsten in het herkomstland, noch op het vastgoed. Francken: "Wathelet zelf zegde dat de misbruiken zich vermoedelijk vooral bij Marokkanen en Turken situeren. Er is nog nooit iemand om die (financiële) redenen geweigerd en er is ook niemand gerechtelijk vervolgd. Soms storten de kinderen het onderhoudsgeld om na zes maanden hun ouders te laten overkomen en bezorgen die ouders het per kerende gewoon terug. Soms gaat het om medische shopping, waarbij de ouders alleen maar naar hier komen voor een heelkundige ingreep".

Gedaan

Doorgaans zijn het genaturaliseerde Belgen die hun ouders of grootouders laten overkomen. Dat was vorig jaar zo in 2.060 gevallen. Francken: "Maar die poort gaat binnenkort dicht. Door het akkoord over gezinshereniging dat N-VA, CD&V en MR sloten zullen geen ouders of grootouders meer kunnen overkomen als hun kinderen die hier verblijven, Belg of bv. Marokkaan zijn. De aparte verdragen met Marokko en Turkije veranderen daar niets aan. De poort gaat dicht", zo luidt het. Marokkanen en Turken zullen hun ouders dus niét meer kunnen laten overkomen.

Er is echter één uitzondering: "Als de kinderen zelf geen Belg of Marokkaan, maar burger uit een andere Europese lidstaat zijn, dan wordt aan gezinshereniging met hun ouders geen enkele eis gesteld. Het gaat jaarlijks om zo'n 500 gevallen. Voor een systeem als de Belgiëroute, waardoor Nederlandse Marokkanen naar hier komen om met hun ouders te herenigen, biedt het akkoord dus nog geen oplossing".

JDW

Nu in het nieuws