Levensverzekering dreigt fors duurder te worden voor vrouwen

De verzekeraars mogen vanaf 21 december 2012 geen onderscheid meer maken in premies tussen mannen en vrouwen. Dat houdt in dat de premies voor levensverzekeringen van vrouwen aardig kunnen stijgen.

ibroeksteeg, jvangeyte

Volgens de verzekeraars zijn er nochtans redenen om een onderscheid te maken. Vrouwen leven gemiddeld zes jaar langer. Dat betekent dat er voor hen een lagere premie voor levensverzekeringen kan verantwoord worden. Het zelfde geldt voor mannen die een uitkering beogen na bijvoorbeeld hun pensioenleeftijd. Gezien ze doorgaans minder lang leven dan vrouwen, zou dit een lagere premie verantwoorden.

De verzekeraars verwijzen ook naar de autoverzekering. Sinds eind 2007 moeten ook daar gelijke tarieven voor mannen en vrouwen worden gehanteerd. En dat leidde tot hogere premies voor vrouwen. Voordien kregen die een korting omdat vrouwen statistisch minder ongevallen hebben.

Het verzet van de verzekeraars kan echter niet baten. Europa heeft beslist dat er geen reden is voor een onderscheid tussen mannen en vrouwen.

De consumentenorganisatie Test-Aankoop, die de klacht indiende bij Europa, is tevreden met de uitspraak. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is absoluut, zegt ze. Iedereen moet volgens de vereniging beoordeeld worden op zijn of haar persoonlijke leefstijl. Het Europese Hof noemde het verschil dat tussen mannen en vrouwen gemaakt wordt 'seksuele intimidatie'.

JVG

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER