"Meerderheid OCMW-klanten heeft speciaal verblijfsstatuut"

Het aantal steundossiers bij het OCMW van Antwerpen is het voorbije half jaar lichtjes gedaald. Dat is echter niet het geval voor steuntrekkenden met een speciaal verblijfsstatuut. Het gaat daarbij vooral om geregulariseerde illegalen. Dat zegt Marco Laenens, vice-voorzitter van het OCMW Antwerpen.

Sinds het record van mei 2010 (7.890 dossiers) is er een lichte daling merkbaar van het aantal steuntrekkenden. Volgens de meest recente cijfers zou het nog gaan om 7.682 mensen. "We hebben de indruk dat we de zwaarste gevolgen van de economische crisis achter de rug hebben", aldus Laenens.

OCMW van de hele wereld

Die daling gaat echter niet op voor steuntrekkers met een speciaal verblijfsstatuut. In september 2009 waren ongeveer de helft van alle klanten in die situatie. Ruim een jaar later gaat het om bijna twee derde (64 procent). Dat is een stijging met 1.193 dossiers. Het grootste deel van die nieuwe klanten zijn personen die geregulariseerd werden. De speciale regularisatiemaatregel van 2009 alleen al is goed 831 nieuwe dossiers, ofwel 10,8 procent van het geheel.

Laenens ziet het somber in: "Antwerpen dreigt steeds meer het OCMW van heel de wereld te worden. Ik vraag me af hoe lang we dit nog financieel kunnen volhouden".

Ook het aantal dossiers van erkende vluchtelingen en asielzoekers met subsidiaire bescherming is gestegen. Enkel wat betreft gezinshereniging valt er een dalende trend waar te nemen. Laenens beklemtoont overigens dat het OCMW "erg streng deze nieuwe dossiers beoordeelt".

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio