VB tegen akkoord over gezinshereniging

Het Vlaams Belang vindt het akkoord dat CD&V, N-VA, MR en Open Vld hebben gesloten over de verstrenging van de gezinshereniging "hoogst onvoldoende". Dat zegt Kamerlid Filip De Man (foto).

drombouts

Waarom is dat? "Omdat de gezinshereniging niet wordt afhankelijk gemaakt van een verplichting om in te burgeren, men capituleerde hier voor de MR. Maar ook omdat schijnsamenlevingscontracten nog altijd mogelijk blijven, want gezinshereniging kan nog steeds via het statuut van wettelijke samenwoning en dat laatste is niet verplicht door Europa", zo zegt De Man.

Hij betreurt verder dat de verdragen met Marokko, Turkije, Algerije en Tunesië, die de meeste gezinsherenigingen leveren, niet worden opgezegd, zodat de nieuwe verstrenging voor deze mensen nog altijd niet geldt.

"En wie is overgekomen mag na een echtscheiding een nieuwe echtgenoot laten overkomen, zodat een cascadesysteem blijft bestaan. Wie een echtgenoot of partner laat overkomen, mag voortaan zijn inkomen ook uit werkloosheidsuitkeringen halen", zo betoogt de VB-er.

En tenslotte is De Man boos omdat buitenlandse studenten nog altijd aan gezinshereniging kunnen doen, "terwijl ze na hun studies naar hun herkomstland zouden moeten terugkeren."

Het VB had eerder al aangekondigd dat het tegen de nieuwe wet zou stemmen.

JDW

MEER OVER Filip De Man