Dossier Ford Genk

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Vlaanderen gunt Ford grote voordelen voor openhouden Genkse fabriek

De Vlaamse regering heeft Ford in de watten gelegd opdat de autofabrikant de Genkse fabriek niet zou sluiten. Zo is minister-president Kris Peeters (CD&V) bereid om onder meer uitzonderingsmaatregel toe te staan die Ford in staat zou stellen om een milieumaatregel te omzeilen. Dat staat te lezen in een uitgelekte brief van Peeters aan de Ford-directie, die een Coreliokrant kon inkijken.

fvranckx

De Vlaamse regering besliste in november 2010 - enkele maanden na de sluiting van Opel Antwerpen - om de autofabrikant met 70 miljoen euro te steunen in de verdere uitbouw van de vestiging in Genk. Ford kondigde aan dat de fabriek drie nieuwe modellen mag bouwen zodat er zeker tot 2020 werkzekerheid is voor de Limburgse werknemers.

Maar uit het gelekte schrijven blijkt nu dat Vlaanderen Ford wel erg hard probeerde te paaien met het 'toekomstcontract'. Zo verwijst Peeters in de brief naar regelgevingen die nog moeten worden gemaakt, speciaal voor Ford.

"Maximale steun"

"De Vlaamse Regering is bereid milieu-investeringen in aanmerking te laten komen in het kader van de ecologiesteun en zal werk maken van een reglementering voor strategische milieu-investeringen", klinkt het.

Ook een ander "belangrijk concurrentienadeel voor Ford" zou worden afgeschaft: de onroerende voorheffing. "De regering is bereid de nodige bijstellingen door te voeren zodat de huidige complete afschaffing tegen 2020 bereikt wordt voor sterk investerende industriële bedrijven", schrijft Peeters.

Dossiers van investerings-, opleidings- en ecologiesteun zullen dan weer op "maximale steun" van Vlaanderen kunnen rekenen wanneer ze verdedigd moeten worden bij "alle betrokken Belgische en Europese instanties".

Damprecuperatie

Bij Groen! hebben ze hevige kritiek op de beslissingen van de Vlaamse regering. Vooral de 8 miljoen euro die Aquafin door de neus geboord ziet doordat Ford zijn rioleringsnetwerk mag overdragen aan de waterzuiveringmaatschappij is een doorn in het oog van de ecologisten.

Ook het voorstel om de Vlaamse regelgeving aan te passen aan een nieuwe Europese uitzonderingsmaatregel rond "damprecuperatie bij autoassemblage" - waardoor Ford 1,4 miljoen euro kan uitsparen - zint hen niet.

"Dat zijn milieumaatregelen, die men wil omzeilen, terwijl men aan de andere kant net ecologiesteun zou geven", reageert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum in de krant.

Volgens de Vlaamse regering komen de steunmaatregelen er wel pas wanneer ze op Europees vlak worden goedgekeurd.