Tien keer meer ontdopingen in Vlaanderen

Tien keer meer ontdopingen in Vlaanderen

Tien keer meer ontdopingen in Vlaanderen

Print
Vorig jaar hebben tien keer meer Vlamingen zich uit het doopregister laten schrappen dan in "normale" jaren. De grootste toename is er in het bisdom Antwerpen. In de bisdommen Brugge, Gent en Hasselt is er sprake van een vertienvoudiging in 2010 tegenover het jaar ervoor.

In het aartsbisdom Mechelen-Brussel waren er in september al dubbel zoveel aanvragen als in heel 2009. Het bisdom Antwerpen spant de kroon. Daar waren er vorig jaar 2.136 ontdopingen, tegen 139 in 2009. Dat blijkt uit een rondvraag van de Corelio-kranten.

Bij "ontdopen" wordt in het doopregister genoteerd dat je uit de Kerk bent gestapt. Zo'n "uittreding" kan ongedaan worden gemaakt.

MEEST RECENT