Lees de blundermail van Ingrid Lieten

Lees de blundermail van Ingrid Lieten

Lees de blundermail van Ingrid Lieten

Print
Vlaams minister Ingrid Lieten (sp.a) kwam vrijdag in opspraak door enkele uitlatingen over haar CD&V- en N-VA-collega's. In een mail omschreef ze die mensen als "uit teflon en beton opgetrokken gevoelloze karikaturen."

Lieten heeft zich inmiddels verontschuldigd voor de "ongepaste mail" die ze verkeerdelijk naar de leden van de Vlaamse regering stuurde. Haar excuses werden aanvaard en de Vlaamse regering heeft de rangen gesloten.

Lees hieronder de volledige mail van Ingrid Lieten:

Caroline, collega's,

Onze kabinetten hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de uitwerking van een reeks strategische projecten (cf oplijsting in de strategische tabellen) . Elk van deze projecten heeft een eigen verhaallijn die past binnen het regeerakkoord en ons partijprogramma. Om de rode draad doorheen deze projecten en het profiel van sp.a binnen de regering beter in de verf te zetten zouden we m.i. ook een koepelverhaal of een aantal kernbegrippen moeten hebben die we systematisch in onze communicatie kunnen hanteren.

CD&V heeft zijn Vlaanderen in Actie waarmee Peeters en co de boer opgaan. ViA is geen sterk merk, maar het zorgt wel voor een consequente beeldvorming en strategie. NV-A heeft hetzelfde met hun verhaal rond "Slagkrachtige Overheid" als koepelverhaal voor de initiatieven van Muyters en Bourgeois. Begrippen als "in actie" "slagkrachtig" geven een soort dynamiek en precies dat is wat NVA en Cd&v zoeken natuurlijk. Zij willen zich vereenzelvigen met de dynamische en krachtige bestuurders. "Mannelijke macho's in maatpak die zelfzeker beslissingen nemen, die in de cockpit van de Vlaamse samenleving zitten en deze zakdoek grote gouw trefzeker bestieren "(Koen P.) . En wij? Waarvoor staan we als sp.a binnen de Vlaamse Regering? We moeten ons afzetten van deze uit teflon en beton opgetrokken gevoelloze karikaturen. Maar we mogen niet in het fletse, gezochte tegendeel vervallen.

Om daarover op een gestructureerde manier na te denken en samen te werken over de kabinetten heen wordt hieronder een plan van aanpak voorgesteld. Een aanpak voor de uitwerking van een "rode draad" of "koepelverhaal" dat kader en profiel geeft aan ons regeringswerk afgestemd op partijlijn en campagnelijn 2012.

Is het OK voor jullie dat we deze aanpak uitrollen en jullie daar op regelmatige wijze over rapporteren?

Plan van aanpak

1/ Behoefte

We missen een samenhangend verhaal als sp.a binnen de Vlaamse Regering, afgestemd met de partijlijn.

2/ Oplossing

Een koepelverhaal dat het beleid van onze ministers omspant, een rode draad voor ons regeringswerk, afgestemd op partijcommunicatie. Deze rode draad weeft zich doorheen de strategische projecten en communicatie van onze ministers.

Eerste gedachtensprokkels:

- samenleven (met adjectief) als kernbegrip (cf "samen" als baseline van partijcommunicatie)
-een mogelijke eigen verhaal zou kunnen zijn: 'De Gedeelde Samenleving' (als in: collectief, solidair, wederzijds verantwoordelijk, wederkerig samen-leven)
- innovatie is weliswaar geen goed begrip. Het klinkt ingewikkeld en slimmerig. Maar we hebben in de oude doos een schitterend begrip dat in zijn afgestofte versie precies hetzelfde zegt als innovatie: Vooruit! Vlaanderen wil vooruit, wil een voortrekkersrol spelen, blijft niet bij de pakken zitten, kijkt hoopvol naar de toekomst, maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen. Niet enkel voor wie het kan betalen, maar voor iedereen. Samen Vooruit!

3/ Structuur voor samenwerking:

- coordinatie vanuit vice-kabinet:
- Stijn V, Yasmine, Jan DZ,
- Opvolging van aanpak en afstemming met Grasmarkt
- Overleg na vice-staf op maandagmiddag

- afstemmingsgroep met kabinetten en Grasmarkt:
- woordvoerders kabinet, fractie, KC's (of andere vertegenwoordiger van kabinet) Milan, Filip, Johan, Jan C, John
- komt maandelijks samen in een overlegvorm (moet creatief proces zijn, geen vertelhetnekeer-aan-elkaar-vergadering)

4/ output:

- creatief/cognitief: structurele informatie-en gedachtenwisseling
- tastbaar: koepelverhaal/kernbegrippen (max 1 A4) , zo mogelijk reeds afgetoetst (cf focusgroepen).
Timing: binnen de maand.

Hartelijke groet,
Ingrid.

MEEST RECENT