Geen kiezers van N-VA in SHAME-betoging

Print

Geen kiezers van N-VA in SHAME-betoging

Bijna de helft universitairen, geen kiezers van N-VA en 64% Franstaligen. Zo zag het prototype van de SHAME-betoger er op 23 januari volgens onderzoekers van de Universiteit Antwerpen uit.

Politicoloog Stefaan Walgrave, Jeroen Van Laer, Joris Verhulst en Ruud Wouters van onderzoeksgroep Media, Middenveld & Politiek (m²p) van de Universiteit Antwerpen deelden tijdens de grote SHAME-betoging tegen de politieke impasse op 23 januari in Brussel 845 enquêteboekjes uit met een tweetalige vragenlijst. In totaal stuurden 349 betogers een geldig ingevuld boekje terug.

Volgens de enquête die de Waalse krant Le Soir vlak na de betoging naar buiten bracht, waren de betogers 44% Brusselaars, 35% Walen en slechts 21% Vlamingen. De Antwerpse onderzoekers komen een maand later ongeveer tot dezelfde bevinding, weliswaar iets minder uitgesproken. 36% van de enquêtes werd Nederlandstalig ingevuld, 64% Franstalig. Het geeft geen uitsluitsel over tweetaligheid.

Hoger diploma

De SHAME-betoging was geen typische jongerenmanifestatie, al was er wel een duidelijke oververtegenwoordiging bij de mensen tussen 26 en 35 jaar oud (36%). De laaggeschoolden werden niet bereikt. Er stapten opvallend veel universitairen (44%) en post-universitairen (17%) mee. Minder dan 10% had geen hoger diploma.

Het vaakst geciteerde motief was de intense afkeer van de huidige politieke situatie. 45% zette zich expliciet af tegen de huidige politieke generatie en hun vermeend "geknoei".

Kop van jut

Bijna één betoger op tien noemde een specifieke politicus als (mede)verantwoordelijk voor de malaise. Bart De Wever is kop van jut, gevolgd door Elio Di Rupo en Alexander de Croo, die de stekker uit de regering trok.

De SHAME-betoging kreeg meer dan gewone media-aandacht, volgens de onderzoekers omdat ze de pers een nieuwe invalshoek gaf om de aanslepende politieke crisis te verslaan en omdat de journalisten de crisis ook beu zijn.

N-VA

De SHAME-betogers stemden vooral voor Groen!, Ecolo en MR. Opvallend: de onderzoekers vonden geen enkele N-VA-kiezer.

Facebook gaf de organisatoren de mogelijkheid een vonk te creëren, traditionele massa-media waren de zuurstof die het vuur aanwakkerden. Het gemiddeld aantal facebookvrienden van de betogers (298) overschrijdt ruimschoots het gemiddeld aantal vrienden van de gemiddelde facebookgebruiker (150).

Politicoloog Walgrave vergelijkt de SHAME-betoging met de Witte Mars, waar de betogers ook bijzonder divers waren.

KRISTIN MATTHYSSEN

Nu in het nieuws