De laatste wegenwerken met budget 2010 aangevat

Print
Hamme - De laatste wegenwerken die de gemeente uitvoert met het budget 2010 worden aangevat. Het gaat om de Weverstraat en de Burgemeester Lemmensstraat in Moerzeke
De Weverstraat wordt volledig heraangelegd vanaf de laatste woning in de Weverstraat tot aan de hoek Meerstraat / Evangeliestraat. "Dat is dringend nodig", vindt schepen van Openbare Werken Etienne Drieghe. "De zijkanten zijn volledig kapot gereden. Het wegdek vertoont over een breedte van 1 meter veel barsten. Betonstroken versterken de zijboorden om het wegdek met zijn zachte bermen te beschermen tegen het zware verkeer. Zo wordt met een beperkte meerkost de levensduur van het wegdek sterk uitgebreid. De kostprijs van deze werkzaamheden wordt geraamd op 180.000 euro."

In Moerzeke krijgt een zijstraat van de Burgemeester Lemmenstraat een volledige renovatie van de bovenbouw van het wegdek (raming 70.000 euro). De openbare verlichting en het laag spanningsnet worden ondergronds gebracht (raming 32.000 euro).

Kostprijs

De kostprijs voor het wegdek bedraagt ongeveer 70.000 euro, ondergrond brengen en vernieuwen van openbare verlichting en laagspanningsnet wordt op 32.358 euro geraamd.

Naast deze werkzaamheden aan gemeentelijke wegen zijn ook de riolen- en wegenwerkzaamheden aan de Hooirt op de gewestweg N470 gestart. De uitvoering van deze wegenrenovatie gebeurt in overleg met het agentschap wegen en verkeer en duurt 11 maanden.

WIM ONSELAERE

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio