Meetpunt voor fijn stof verhuist

De Vlaamse Milieumaatschappij verplaatst het meetpunt voor fijn stof van Ruisbroek naar Boom. Het meetpunt in Ruisbroek zou niet representatief zijn.

smeeusen

Als er meer dan vijftig microgram fijn stof per kubieke meter wordt uitgestoten, is de norm overschreden. “Volgens Europa mag dat 35 dagen in een jaar”, zegt Mie Van de Kerckhove van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Maar in Ruisbroek gebeurde het in 2010 vijftig keer.”

“In 2011 viel het al zeven keer voor. De veelvuldige overschrijding van die norm heeft een negatieve invloed op de gezondheid. Het kan bijvoorbeeld de kortademigheid van longpatiënten stimuleren”, zegt Mie Van de Kerckhove van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Nuanceren

Toch moeten de slechte cijfers worden genuanceerd. “Het meetpunt bevindt zich in Ruisbroek op het industrieterrein. Bovendien waren er het voorbije jaar veel openbare werkzaamheden in de buurt en zijn er veel zandhopen. Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijke hoeveelheid fijn stof. Na gesprekken met het gemeentebestuur hebben we beslist om het meetpunt in maart te verplaatsen naar de buurt van De Schorre in Boom”, zegt Van de Kerckhove.

CWIL

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio