Verwilghen wil meer controle op parketten

Voormalig justitieminister Marc Verwilghen (Open Vld) wil een Comité R oprichten om het college van procureurs-generaal onder parlementaire controle te brengen. Zo'n Comité R ("Comité Recht") moet volgens hem werken zoals het Comité P voor de politie. Verwilghen pleitte er bovendien voor om seksueel misbruik van minderjarigen te definiëren als "misdaden tegen de menselijkheid", waardoor ze onverjaarbaar worden.

drombouts

Verwilghen zei dat woensdag in de Kamercommissie Seksueel Misbruik in de Kerk, waar hij werd ondervraagd. De liberaal was minister van justitie tussen 1999 en 2003. Verwilghen zei dat "drie vierde van zijn werk ging over het uitvoeren van de aanbevelingen van de Commissie-Dutroux", die hijzelf eerder had voorgezeten.

Verstikkend

Verwilghen viel scherp uit tegen het college van procureurs-generaal. "Dat college voorzitten is de moeilijkste taak van een minister van Justitie. Telkens ik met één van de aanbevelingen van de Commissie-Dutroux aankwam, was de sfeer verstikkend. Dit was niet hun "cup of tea", hun enthousiasme was bijzonder laag, ze zeiden mij altijd waarom iets niet kon, nooit waarom iets wel kon."

Verwilghen stelde dat het parket-generaal van Bergen hem opzettelijk tegenwerkte toen hij videoconferenties vanuit de gevangenis van Jamioulx met de raadkamer van Charleroi wilde organiseren. Omdat de samenwerking toch zo stug verliep, pleit Verwilghen voor de oprichting van een parlementair controlecomité R, zoals er een Comité P bestaat voor de politie.

In antwoord op Stefaan Van Hecke (Groen!) zei hij dat er "geen enkel probleem is dat zo'n Comité R het beginsel van de scheiding der machten zou schenden. Het parlement is de hoogste macht, het mag de andere machten controleren."

Kortwieken

De oud-minister stelde dat "de rechterlijke macht te snel de indruk heeft dat men haar wil kortwieken. Als ik het woord "werklastmeting" uitsprak, kwam er onmiddellijk kritiek. Ze dachten dan dat ik mij wilde moeien in hun werk, maar ik moet wel het geld van de belastingbetaler beheren."

Verwilghen pleitte verder voor een samenwerkingsprotocol tussen de politiediensten, de parketten en de hulpverlening om zo de aanpak van seksueel misbruik te verbeteren.

Hij vroeg zich af of seksueel misbruik van minderjarigen geen misdaad tegen de menselijkheid moet worden, zodat ze onverjaarbaar wordt.

Klachten

De oud-minister zei dat hij in zijn ambtstermijn 9.450 klachtbrieven van burgers binnenkreeg. 263 (of 2,7 procent) daarvan gingen over seksueel misbruik van minderjarigen. "Meestal ging het evenwel over lopende rechtszaken en het is zeer moeilijk om daar in tussen te komen."

Verwilghen stelde dat hij in zijn carrière als minister nooit van zijn recht om zelf een vervolging tegen een dader van seksueel misbruik op te starten, moest gebruik maken. "Er was ook geen slachtoffer dat mij daar om vroeg."

Kerk

Verwilghen zei dat hij een contact had met de Gentse bisschop Arthur Luysterman toen hij pas minister was geworden. "Hij meldde mij dat er een meldpunt voor seksueel misbruik in de Kerk kwam en dat vond ik een goed idee. Hij zei mij ook dat de Kerk een interne commissie (de latere commissie-Halsberghe, nvdr) wilde oprichten. Ik dacht dat het ging om een commissie die adviezen moest geven over hoe de Kerk intern moest omgaan met pedofiele priesters. Ik had niet de indruk dat de Kerk de zaak in de doofpot wilde stoppen."

Verwilghen zei wel dat hij "een protocol als dat tussen de procureurs-generaal en de Commissie-Adriaenssens niet zou goedkeuren (zoals zijn opvolger Stefaan De Clerck wel deed, nvdr), omdat het te vaag is en het risico op een parallelle justitie te groot is".

Meer informatie over de eerdere hoorzittingen kan u vinden op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Vastgoed

Jobs in de regio