Koning benoemt Didier Reynders tot Informateur

Koning Albert II heeft deze namiddag MR-voorzitter Didier Reynders belast met een taak als Informateur.

Op het kasteel te Laken kreeg Reynders de opdracht om de koning binnen de twee weken te informeren over de mogelijkheden om tot een institutioneel akkoord te komen. En in het bijzonder over drie punten:

* BHV en de herfinanciering van Brussel. * de bevoegdheidsoverdrachten aan de gefedereerde entiteiten, hun financiering en hun responsabilisering. * de duurzame financiering van de federale Staat.

Reynders zal zijn schriftelijk verslag aan de koning voorleggen op woensdag 16 februari.

Nu in het nieuws