Aantal snelheidsovertredingen neemt met tien procent toe

In 2010 werden er in ons land ruim 2,7 miljoen snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat aantal ligt bijna tien procent hoger dan in 2009. Dat blijkt uit cijfers van senator Guido De Padt (Open Vld).

kscherpenberg

Volgens de voormalige liberale minister hebben de vele preventiecampagnes dus niet echt iets opgeleverd. "We zullen naast preventie ook de kwaliteit van de vastgestelde overtredingen moeten laten primeren op de kwantiteit. Plaatsen en tijdstippen waarop het risico op ongevallen het grootst is, moeten voorrang krijgen", stelt hij voor in een krant van Corelio.

In 2009 werden 2.481.691 automobilisten betrapt op te snel rijden. Ook toen al was er sprake van een forste toename in vergelijking met voorgaande jaren. Het Vlaamse gewest was hofleverancier met 1.875.509 beboete snelheidsovertredingen, tegenover 498.463 in het Waals Gewest en 107.707 in Brussel.

De Padt pleit verder nog voor een efficiëntere afwikkeling van een snelheidsovertreding. "Een derde van de vaststellingen wordt nu door de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie behandeld. Alle andere verkeersovertredingen worden door de lokale politiezones afgewerkt en dat is ontzettend arbeidsintensief. Het zou een gevoelige besparing betekenen mochten die overtredingen eveneens via de gewestelijke centra worden verwerkt."

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio