Schauvliege zit met muzieksector samen voor geluidsnormen

De muzieksector heeft zich woensdagmiddag in de Brusselse concertzaal AB beraad over het dossier van de geluidsnormen en een gezamenlijk standpunt geformuleerd. De sector gaf na afloop geen gedetailleerde verklaring. Er wordt getracht om samen met Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege een consensus te bereiken over de nieuwe geluidsnormen.

ibroeksteeg

De muzieksector vergaderde woensdag voor een laatste keer, ook vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad en enkele jongerencentra namen aan het overleg deel. De minister gaf de sector eerder tot 11 februari om eventuele opmerkingen en aanpassingen door te geven.

De sector formuleerde daarom woensdag een gezamenlijk standpunt om zo te starten met een eventueel constructief overleg met de minister.

Niet haalbaar

Concertorganisatoren en de medische wetenschap willen beiden andere geluidsnormen voor concerten. De eersten stellen een norm van 103 decibel voor, de laatsten verkiezen maximum 95 decibel.

Het voorstel van Schauvliege dat onder meer bepaalt dat concerten voortaan niet luider mogen zijn dan 100 decibel, is volgens de muzieksector alvast niet haalbaar. "Dat hebben we ook proberen aantonen met ons clipje waarin een drummer verschillende muziekstijlen speelde, technisch lukt het niet om onder die grens te blijven", aldus Marc Vrebos, technisch directeur van de AB en een van de organisatoren van de samenkomst.

Er werd net als vorige week woensdag afgesproken om de debatten binnenskamers te houden. Er is een gezamenlijk standpunt maar echte details worden daar niet over gegeven. "Gezien de polemiek die in de media werd gevoerd lijkt ons dat het verstandigste", aldus nog Vrebos.

MEER OVER Joke Schauvliege

Nu in het nieuws