Meer klachten over pesterijen in Vlaamse ambtenarij

In 2009 registreerde de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming bij de Vlaamse overheid 113 meldingen over pesterijen en discriminatie. Dat zijn er 32 meer dan in 2008.

Nagenoeg alle klachten -109 in 2009 en alle 81 in 2008- handelden over pesterijen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Geert Bourgeois van Bestuurszaken (N-VA) op een schriftelijke vraag van Filip Watteeuw (Groen!).

Van de 113 meldingen in 2009 kwamen er 63 terecht bij vertrouwenspersonen, 31 bij het extern telefonisch meldpunt Spreekbuis en 19 bij de preventieadviseurs psychosociale aspecten.

In 2008 was dat respectievelijk 34, 39 en 8. Voor de eerste 11 maanden van 2010 zijn op dit ogenblik enkel de meldingen bekend bij Spreekbuis (23) en de preventieadviseurs (6). In alle 29 gevallen ging het om pesterijen.

Nu in het nieuws