Deskundige moet overzicht maken van beweerde 'namaak' bij KVM

Het hof van beroep in Antwerpen heeft op vraag van gewezen voorzitter van KV Mechelen Willy Van den Wijngaert een deskundige aangesteld die bij de vzw Yellow-Red KV Mechelen een overzicht moet maken van alle producten en diensten die de naam en het logo van de club dragen.

jrosquin

Aangezien de vzw niet de intellectuele rechten op het woord- en beeldmerk bezit, zouden die zaken wel eens als "namaak" kunnen beschouwd worden.

Woord- en beeldmerk

De vzw KV Mechelen ging eind 2002 in vereffening. Kort daarna werd de vzw Yellow-Red KV Mechelen in het leven geroepen, die het stamnummer, de spelerscontracten en de activa overnam, maar blijkbaar niet de passiva. Daaronder vallen ook het woord- en beeldmerk van de voetbalclub.

De vzw Yellow-Red gebruikt de clubnaam en het clublogo echter op allerhande zaken zoals petjes, sjaals, voetbaluitrustingen en briefwisseling zonder daarvoor een vergoeding te betalen. De vzw in vereffening heeft in principe het recht om een schadevergoeding te vorderen, maar deed dat niet.

Schadevergoeding

Willy Van den Wijngaert en zijn koekjesfabriek Biscuits Bofin zouden er als schuldeisers van de vzw KV Mechelen belang bij hebben als er effectief een schadevergoeding werd uitbetaald en daarom ging het hof - in tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg - in op hun vraag om een deskundige aan te stellen.

De vzw Yellow-Red moet haar volledige medewerking verlenen en de deskundige moet zijn verslag binnen de twee maanden neerleggen. Daarna zal de rechter in eerste aanleg zich opnieuw over de zaak buigen.

Juridische strijd

Willy Van den Wijngaert ving in januari nog bot in zijn juridische strijd met KV Mechelen. De rechtbank oordeelde dat de vzw Yellow-Red KV Mechelen de 11,6 miljoen euro die hij tussen 1997 en 2002 in de oude vzw KV Mechelen geïnvesteerd had, niet hoefde terug te betalen.

MEER OVER KV Mechelen

Meer voetbalnieuws