Poolse ambassadeur vraagt lessen Pools in Antwerpen

De Poolse ambassadeur in België, Slawomir Czarlewski, vraagt aan Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) om lessen Pools te organiseren in scholen met veel kinderen van Poolse migranten. Minister Smet reageert behoedzaam. Dat schrijven de Corelio-kranten woensdag.

De ambassadeur beroept zich op een Europese richtlijn die het mogelijk maakt aanvullend onderwijs in te richten in de taal van migranten uit de EU. Die EU-richtlijn dateert uit 1977.

"De richtlijn wordt nauwelijks toegepast omdat de realiteit van Europa in 1977 niet meer vergelijkbaar is met het Europa van vandaag", zegt minister Pascal Smet. "De Europese Commissie bereidt momenteel een herziening van deze richtlijn voor."

Pilootproject

Czarlewski heeft geen weet van een herziening. "Een pilootproject Pools taalonderricht in Antwerpen zou echt een stap vooruit zijn in het belang van de sociaaleconomische integratie van de vele Polen daar."

Hoeveel Polen in ons land leven en werken, is niet met zekerheid geweten, wellicht enkele honderdduizenden. De meesten zijn pendelmigranten: ze komen hier enkele maanden werken en keren dan met hun spaarcenten naar huis terug. Toch vestigt een groeiende kolonie Polen zich hier definitief. "Dat zijn goede burgers die zich hard inspannen om te integreren. Poolse taallessen voor hun kinderen, zou hun integratie aanmoedigen."

Czarlewski vraagt voor Brussel hetzelfde aan de Franstalige gemeenschap. "We merken daar meer openheid voor dit idee."

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio