VS hadden jarenlang een 'mol' binnen het Vlaams Belang

De Amerikaanse ambassade in ons land had tussen 2006 en 2009 een zeer goede en open band met een kamerlid van Vlaams Belang. Dat kamerlid, niet bij naam genoemd, biechtte aan de Amerikanen de interne keuken en de ruzies binnen de partij op. Dat blijkt uit de Belgische WikiLeaks-files.

ghouben

Volgens die files, waar De Standaard in kon neuzen, waren de Amerikanen erg geïnteresseerd in het 'right-wing, nationalistic' Vlaams Belang en beschouwden ze de partij een tijdje als 'in a sense most important political party'.

De Amerikaanse zaakgelastigde Wayne Bush, de voorganger van huidig ambassadeur Howard Gutman, laat in mei 2009 weten dat de ambassade haar contacten met Vlaams Belang wil blijven onderhouden. Dat gebeurde toen al gedurende drie jaar dankzij de loslippigheid van een kamerlid, van wie de naam niet wordt genoemd.

Ondermeer de "extreme ontgoocheling" na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, de interne verdeeldheid in 2007 met Marie-Rose Morel die het leiderschap van Dewinter in vraag stelt en de kwakkelende regering Leterme komen in die contacten ter sprake.

Opstand van Morel van Vanhecke

"De crisis is er geen van hardliners tegen gematigden, het gaat niet om de ideologie", zo legt het kamerlid uit aan de ambassade. "Het ligt aan de nieuwe, minder gedisciplineerde leden van de partij die niet de traditie en de gebruiken koesteren van de leden die van meet af aan bij het Vlaams Belang actief waren. We houden niet van deze aanpak, het demoraliseert onze kiezers", aldus de mol.

"Liever een verenigd België"

Begin oktober 2007 bespreekt het kamerlid de politieke situatie in België als Yves Leterme er niet in slaagt om een regering te vormen. Het Vlaams Belang verkiest, aldus het kamerlid, een verenigd België boven een separatisme dat via geweld of vijandigheid tot stand komt. De Amerikaanse ambassadeur op dat ogenblik, Sam Fox, schrijft in zijn communicatie met Washington dat de Belangleiders zich steeds meer zorgen maken over het groeipotentieel van hun partij.

"Brussel multiculturele stad"

Ongeveer een jaar nadat Bruno Valkeniers begin 2008 het voorzitterschap van de partij overneemt, heeft hij een lange ontmoeting met een ambassademan. Wat Valkeniers over Brussel zegt, is verrassend. Valkeniers beschouwt de hoofdstad niet als een Vlaamse maar wel als een "internationale, multiculturele stad" die enkel kan overleven als een "multilinguistische stad binnen een monolinguistisch Vlaanderen of als een soort aparte entiteit, gefinancierd door Vlaanderen, Wallonië en de Europese unie". Volgens het Vlaams Belang-programma is Brussel uitdrukkelijk de Vlaamse, weliswaar tweetalige, hoofdstad.

Volgens de WikiLeaks-files is de keuze van Valkeniers om het imago van de partij bij te stellen mislukt en hebben de hardliners het nog altijd voor het zeggen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Bruno Valkeniers