Vereniging: "Ook euthanasiekliniek in België"

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) pleit voor de oprichting van een euthanasiekliniek in ons land. Patiënten die geen euthanasie krijgen in hun ziekenhuis of rusthuis kunnen zich dan tot de kliniek wenden.

jlenaerts

De wetgeving rond vrijwillige levensbeëindiging is strikt geregeld sinds de invoering van de euthanasiewet. De vraag van veel patiënten blijft echter onbeantwoord onder meer omdat de instelling waar ze verblijven euthanasie verbiedt.

In Nederland werd deze week ook al gepleit voor een euthanasiekliniek. De meeste instellingen, dokters en verplegers zouden er voorstander van zijn.

De HVV roept nu ook op om zo'n kliniek in ons land te openen. "Veel patiënten vragen om euthanasie, maar krijgen het niet omdat hun ziekenhuis of instelling dat weigert. Zij blijven nu in de kou staan. Nochtans zou voor die mensen zo'n instelling een oplossing zijn", klinkt het in een krant van De Persgroep.