Becq: "Wettelijk samenwonen niet afschaffen"

Becq: Wettelijk samenwonen niet afschaffen

Becq: "Wettelijk samenwonen niet afschaffen"

Print
Het aantal wettelijke samenwoners is tussen 2004 en einde 2009 bijna verviervoudigd. Het steeg van 9.365 naar 33.781 en dan wel voornamelijk in Vlaanderen. Er is dus geen reden om het af te schaffen, zo meent Kamerlid Sonja Becq (CD&V).

In Vlaanderen gaan steeds meer stemmen op om het wettelijk samenwonen af te schaffen. Het systeem werd ingevoerd omdat de homo's niet konden trouwen en ondertussen kunnen die in het huwelijksbootje stappen, zodat de wettelijke samenwoonst niet meer nodig zou zijn. Bovendien zou het systeem steeds meer worden misbruikt door vreemdelingen die een verblijfsvergunning in België willen krijgen. Onder meer de Antwerpse procureur Herman Dams en de Leuvense feministische advocate Liliane Versluys zijn voor een afschaffing van de wettelijke samenwoonst.

Wat blijkt uit de cijfers van Becq?

* Het aantal samenwoonsten neemt enorm toe, maar het aantal huwelijken blijft stabiel rond de 45.000 per jaar. De samenwoonst vervangt het huwelijk dus niet, maar vult het aan.

* De wettelijke samenwoonst is geen echt succes bij de homo's. Terwijl het aantal samenwoonsten de voorbije vijf jaar bijna verviervoudigde, is het aantal homosamenwoonsten slechts verdubbeld (van 464 in 2004 naar 1.078 in 2009). In 2009 was nog amper 3% van alle wettelijke samenwoonsten een samenwoonst van homo's of lesbiennes. In de periode 2004-2009 bleef het aantal homohuwelijken wel constant rond 1.100 schommelen.

* Ook het aantal ontbindingen verviervoudigde tussen 2004 en 2009, behalve bij de homosamenwoonsten waar het slechts verdubbelde. In 2009 leidde één samenwoonst op de drie tot een ontbinding, maar bij homosamenwoonsten was dat 38%. Maar iets meer dan de helft van de gestopte samenwoonsten wordt ontbonden omdat de partners trouwen. In vergelijking met het huwelijk is dat een goede score: drie op de vier huwelijken worden nl. ontbonden. Volgens Becq is de samenwoonst een goede overgang naar het huwelijk.

* Ook verwanten (broers, zussen, vader en zoon) kunnen een wettelijke samenwoonst aangaan. Maar dat gebeurt amper in 0,1% van de gevallen.

* Een wettelijke samenwoonst duurt gemiddeld 761 dagen, iets minder dan twee jaar. Toch wordt er soms heel vlug gestopt. In 2009 werden liefst 90 samenwoonstcontracten op één en dezelfde dag gesloten én ontbonden.

* Er is - volgens Becq - geen massaal misbruik van de wettelijke samenwoonst door vreemdelingen die een verblijfsvergunning willen krijgen. Weliswaar waren er in 2009 3,3 maal zoveel samenwoonsten tussen een Belg en een vreemdeling als in 2004, maar procentueel gezien tekenen de samenwoonsten tussen vreemdelingen en Belgen voor 15% en dat percentage blijft de hele periode stabiel. Samenwoonsten tussen Belgen en vreemdelingen worden ook niet meer ontbonden dan andere samenwoonsten, nl. één op de drie.

Wie wil weten waarom het Antwerps parket de wettelijke samenwoonst wil afschaffen vindt dat op hier.

De visie van Liliane Versluys vindt u de expertenpagina van John De Wit

.

JDW

Nu in het nieuws