Kopers van drugs massaal opgepakt in Antwerpen-Noord

Kopers van drugs massaal opgepakt in Antwerpen-Noord

Kopers van drugs massaal opgepakt in Antwerpen-Noord

Print
De Antwerpse politie startte zondag met de grote schoonmaak van het De Coninckplein en omgeving. 90 drugskopers en publieke bierdrinkers werden bestuurlijk aangehouden.

De harde aanpak van de overlast in Antwerpen-Noord werd eind vorig jaar aangekondigd met onder meer strikte politiereglementen over samenscholing, drugsaankopen en alcoholverbruik. Deze week paste de politie voor het eerst de strenge reglementen toe.

“We hebben alle betrokkenen vooraf gewaarschuwd voor de strenge aanpak”, verduidelijkt Tim Van der Schoot, directeur communicatie van de Antwerpse politie.

“Eerst stuurden we bemiddelingsteams op pad in de twaalf straten in de buurt waar een alcoholverbod geldt. De mensen die zondigden tegen die regel, kregen te horen dat de politie zou optreden.”

De waarschuwingen vielen blijkbaar in dovemansoren, want de voorbije dagen had de politie de honden vol met het oppakken van overtreders.

Zes dealers

“De politie ging over tot 90 bestuurlijke aanhoudingen en schreef 130 GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties, red.) uit”, zegt Van der Schoot. “De helft had te maken met het zoekgedrag naar drugs en de andere helft met inbreuken op het alcoholverbod.”

“De politie-inspecteurs schreven ook 68 processen-verbaal uit voor uiteenlopende feiten zoals het bezit van drugs, wapens en ook vechtersbazen werden op de bon geslingerd. Speurders pakten niet minder dan zes dealers op. Die worden via de snelrechtprocedure voor de rechtbank gebracht. Ten slotte liepen er ook 25 illegalen tegen de lamp. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.”

Ontradend effect

Van der Schoot toont zich niet verwonderd over het groot aantal inbreuken. “Er zijn veel aanhoudingen gebeurd, maar de acties zijn juist opgestart omwille van de grote overlast. Wij hopen natuurlijk dat de acties een groot ontradend effect gaan hebben.”

Hij maakt duidelijk dat de boodschap niet alleen bedoeld is voor de Antwerpse drugsgebruikers. “Het is geweten dat ook gebruikers van buiten de stad zich in Antwerpen komen bevoorraden. De acties worden ook de volgende dagen en maanden volgehouden. Het moet voor iedereen duidelijk worden dat overlast niet langer wordt getolereerd.”

SyMa, AK

Nu in het nieuws