Gemeentebestuur tekent opnieuw beroep aan tegen overstromingsgebied

Print
Hamme - Het gemeentebestuur tekent beroep aan tegen het afleveren van een bouwvergunning voor een gereduceerd getijdengebied in De Bunt. Het is meteen de tweede beroepsprocedure tegen de herinrichting van De Bunt tot overstromingsgebied.
Zowat een maand geleden leverde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) aan de nv Waterwegen en Zeekanaal een bouwvergunning af voor de inrichting van een gereduceerd getijdengebied in De Bunt. Daarbij werd met het negatief afvies van het gemeentebestuur , dat tweemaal per dag overstroomt in De Bunt geen rekening gehouden. Daarom tekent het schepencollege daartegen beroep aan bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Frans Van Gaeveren (Open VLD) is de bouwvergunning onwettig omdat die werd afgeleverd op basis van een onwettig Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Midden vorig jaar startte het college al een procedure tot vernietiging van het Ruimtelijk Uitvoeringplan (RUP) bij de Raad van State. Die velde nog steeds geen arrest. Toch startte Waterwegen en Zeekanaal al met de onteigeningsprocedure.

Raad van State

Minister Muyters is toch niet gerust in het arrest van de Raad van State. "Als de Raad van State het RUP De Bunt toch vernietigt, dan herneemt de Vlaamse overheid de procedure. De werkzaamheden in uitvoering van het RUP omvatten in een eerste fase de bouw van dijken. Pas in de tweede fase worden de werken, nodig om het gebied te laten overstromen, uitgevoerd. Wellicht doet de Raad van State een uitspraak voordat de voorbereidende dijkwerken zijn voltooid. Het gaat om graaf- en grondwerken. Die kunnen in de oorspronkelijke staat herstelt worden indien de Raad van State het RUP vernietigt en de Vlaamse overheid de uitvoering van het Sigmaplan opschort."

Wim Onselaere

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio