Luchtvaartsector groeit sneller dan effect van milieumaatregelen

Luchtvaartsector groeit sneller dan effect van milieumaatregelen

Luchtvaartsector groeit sneller dan effect van milieumaatregelen

Print
De internationale maatregelen die totnogtoe werden genomen om de impact van de luchtvaartsector op de klimaatverandering in te perken, zijn ruim ontoereikend. De sector groeide de laatste decennia veel sneller dan de efficiëntieverbeteringen zodat er dringend nood is aan bijkomende maatregelen. Dat becijferde ingenieur Julien Matheys van de Vrije Universiteit Brussel.

In zijn doctoraatsonderzoek formuleert Matheys een reeks technische, economische en organisatorische maatregelen die de impact van de luchtvaart op het klimaat zouden kunnen verkleinen.

Een optimaal beleid bestaat uit een gebalanceerd pakket van technologische én wetgevende maatregelen. Essentieel hierbij is het veranderen van gedragspatronen.

Aviactor

Matheys ontwikkelde de nieuwe rekentool Aviactor, die een veel nauwkeurigere inschatting maakt van de impact van een vliegreis dan de reeds bestaande tools. Aviactor houdt rekening met tal van verschillende factoren die de individuele bijdrage van de reiziger op het klimaat mee bepalen. Deze factoren gaan van vliegtuigtype en bezettingsgraad tot eventuele omwegen en reisklasse.

Naast informatie over de CO2-uitstoot per individuele reiziger en per volledig toestel verschaft Aviactor ook informatie over niet-CO2-gebonden klimaatseffecten op korte en lange termijn. Daarnaast laat het nieuwe bulkberekeningsinstrument toe om talrijke vluchten op een snelle manier te analyseren, en is op die manier een essentieel hulpmiddel bij het uitstippelen van een effectiever klimaatsbeleid.

MEEST RECENT