België onderschept 43.675 valse biljetten

België onderschept 43.675 valse biljetten

België onderschept 43.675 valse biljetten

Print
Er zijn voor het eerst opmerkelijk meer valse eurobiljetten onderschept in ons land. Er werden vorig jaar maar liefst 43.675 valse geldbiljetten uit omloop gehaald (+ 59 procent).

De stijging gaat in tegen de Europese trend, waar een daling wordt vastgesteld.

De meest vervalste coupure in ons land is deze van 50 euro. Ze is goed voor 54% van het totaal aantal valse biljetten. En wordt gevolgd door de coupure van 20 euro, die 30% van het aantal vervalste biljetten vertegenwoordigt.

Toch blijft ook nu het aantal valse biljetten beperkt tegenover het aantal echte biljetten in omloop, dat voor België grosso modo op zo'n 450 miljoen biljetten kan worden geschat.

De kwaliteit van de in 2010 uit de omloop genomen vervalsingen is bovendien matig en ze zijn dan ook duidelijk herkenbaar als vals indien men enkele veiligheidskenmerken controleert.

Betrouwbaar

Toch plaatst het Neutraal Synidicaat van Zelfstandigen een aantal bemerkingen. "Jammer genoeg blijkt dat bepaalde detectietechnieken niet altijd even onfeilbaar zijn. Sommige UV-lampen zijn niet langer betrouwbaar omdat de UV-imitaties op bankbiljetten steeds vernuftiger worden. Ook bepaalde controlestiften voldoen niet meer", zegt de organisatie.

Meer info over het herkennen van valse biljetten kan u hier vinden.

JVG

.

Nu in het nieuws