"Antwerpse OCMW krijgt achterstallige leeflonen terug"

“De achterstallige leeflonen zijn op 22 december 2010 terugbetaald aan het Antwerps OCMW. Het ging om 4,6 miljoen en niet om 10 miljoen euro”. Dat zei staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Philippe Courard (PS) in de Kamer aan Maya Detiège (sp.a).

ikerremans

Het leefloon wordt door het stedelijke OCMW uitbetaald aan wie daar recht op heeft, maar de federale overheid betaalt dit geld terug. De terugbetaling liep op het einde van vorig jaar vertraging op.

Maya Detiège protesteerde hiertegen in de Kamer omdat “het Antwerps OCMW geld moest gaan lenen om de leeflonen van de geregulariseerde illegalen te betalen. Het OCMW moet de intresten op die leningen zelf betalen en dat is een hele hap uit de begroting”, zo zegde de Antwerpse politica boos.

Geen 10 miljoen

Courard antwoordde dat alleen de maand oktober met vertraging werd uitbetaald. Het ging volgens Courard om 4,6 miljoen en geen 10 miljoen, zoals OCMW-voorzitster Monica De Coninck eerder had beweerd.

"Overigens staan er geen termijnen in de wet waarbinnen de leeflonen door de staat moeten worden terugbetaald. De staat mag ook geen verwijlintresten betalen.” De staatssecretaris zegde nog dat deze “valse noot”, zoals hij de vertraging noemde, niet zijn schuld was. “Ik had verwacht dat er meer geld nodig zou zijn dan in mijn begroting stond en heb de regering daarom bij herhaling om extra geld verzocht. En dat gebeurde nu.”

JDW

MEER OVER Maya Detiège