Uitzendkracht wordt goed beschermd

Uitzendkrachten zijn bij de aanvang van hun opdracht in een bedrijf per definitie minder vertrouwd met de veiligheidsrisico's van dit bedrijf dan de vaste werknemers, die er al jaren werken en de gevaren kennen. Om te vermijden dat ze daarom al te snel het slachtoffer van ongevallen zouden worden legt een kb van 15 december 2010 sinds 1 januari 2011 strenge verplichtingen op voor zowel het uitzendbureau als het bedrijf dat de uitzendkracht gebruikt.

jvangeyte

De gebruiker moet vóór de start van de opdracht aan het uitzendkantoor alle informatie geven over de werkpost opdat de uitzendkracht in alle veiligheid zou kunnen werken. Tevens moet hij hierbij aangeven welke noodzakelijke kwalificaties de uitzendkracht moet hebben om die job aan te kunnen.

De gebruiker moet aan de uitzendkracht ook de nodige opleidingen geven en de nodige werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen bezorgen. Voor jobs waarvoor een voorafgaandelijk medisch toezicht noodzakelijk is (vb. heftruckchauffeurs) moet een speciale werkpostfiche worden opgesteld.

Het uitzendbureau is verplicht vóór het begin van de uitvoering van de job de medische geschiktheid van de uitzendkracht te verifiëren voor de te begeven job. Tevens moet het uitzendbureau instaan voor de nodige inentingen van de uitzendkracht. Er wordt een centrale gegevensbank opgericht binnen de uitzendsector waarin de gegevens inzake duur van de medische arbeidsgeschiktheid en informatie over de inentingen van de uitzendkrachten worden gecentraliseerd.

De verantwoordelijkheid voor de naleving van de reglementering inzake moederschapsbescherming wordt zowel bij het uitzendbureau als de gebruiker gelegd.

Alle uitzendkrachten worden tevens verboden om mee te werken aan afbraak en verwijdering van asbest of aan begassingen. De uitzendkracht mag tevens bij de gebruiker niet werken indien de verplichte werkpostfiche niet is opgesteld. Hij mag ook niet werken op een andere werkpost indien die risico's inhoudt die niet op de werkpostfiche zijn vermeld.

Indien een uitzendkracht toch het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, kan het niet-naleven van voornoemde veiligheidsverplichtingen leiden tot aansprakelijkheid van uitzendbureau of gebruiker.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen