Neushoorns steeds meer slachtoffer van georganiseerde misdaad in Zuid-Afrika

In 2010 werden meer dan 300 neushoorns gedood in Zuid-Afrika. De regering gaat de strijd wel aan, maar dat is bijna een onbegonnen zaak tegen stropers die deel uitmaken van een georganiseerd netwerk met geavanceerde technologie.

De stroperij is in heel Afrika aan een opmars bezig en dreigt de heropleving van de soort in de vorige eeuw teniet te doen. Het hardst getroffen is het wereldberoemde Kruger National Park, de thuis van de grootste populaties witte en zwarte neushoorns. Stropers doodden er vorig jaar 146 van de in totaal 333 gedode neushoorns in Zuid-Afrika.

De Zuid-Afrikaanse overheid probeert het tij te keren met strengere wetten en de arrestatie van 162 stropers in 2010, maar voorlopig zonder resultaat. Volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) in Zuid-Afrika zijn de stropers geen geïsoleerde individuen, maar maken ze deel uit van misdaadnetwerken die beschikken over helikopters en nachtkijkers om patrouilles te ontlopen.

De stroperij wordt gevoed door een hoge vraag naar de hoorn van de dieren, een gegeerd ingrediënt van de traditionele Aziatische geneeskunde. "Enkel een gecoördineerde internationale tangbeweging, aan beide zijden van de smokkelketen, maakt kans om deze crisis te smoren", zegt Tom Milliken van Traffic, een organisatie die strijdt tegen dierenhandel.

IPS

Nu in het nieuws