Trafiek op Albertkanaal en Kempense kanalen 15,5% hoger

Het goederenvervoer over het water is vorig jaar opnieuw gestegen. Op de waterwegen van Waterwegen en Zeekanaal steeg de trafiek in 2010 met bijna 8%. Op het Albertkanaal en de Kempense kanalen nam hij toe met 15,5%.

jvangeyte

Het goederenvervoer op de Vlaamse rivieren en kanalen wordt gecontroleerd door twee instanties. Waterwegen en Zeekanaal staat in voor het westen en het centrum van Vlaanderen. De Scheepvaart controleert het Albertkanaal en het oosten van Vlaanderen.

Via het Albertkanaal en de Kempense kanalen werd vorig jaar ruim 38,5 miljoen ton vervoerd. Dit is een stijging van 15,5% ten aanzien van 2009. Over de andere binnenwateren bedroeg de trafiek 31,1 miljoen ton.

Opvallend was de stijging in het containerverkeer. Het aantal vervoerde containereenheden op het Albertkanaal en de Kempense kanalen nam in 2010 met bijna 17% toe tot 369.664.

JVG