Meer alcoholtests in eindejaarsperiode, minder chauffeurs blazen positief

Meer alcoholtests in eindejaarsperiode, minder chauffeurs blazen positief

Meer alcoholtests in eindejaarsperiode, minder chauffeurs blazen positief

Print
Dendermonde - Tijdens de voorbije eindejaarsperiode heeft de lokale politie van Dendermonde voor de BOB-campagne 60% meer alcoholtests uitgevoerd tegenover het vorige jaar. Het aantal chauffeurs dat positief blies, is het laagste sinds zes jaar.

Verkeersveiligheid is ontegensprekelijk een prioriteit in het beleid van het stadsbestuur en de lokale politie van Dendermonde.

“Om dat in de praktijk te realiseren, werken we op verschillende domeinen”, legt zonechef Paul Putteman uit. “Naast infrastructurele aanpassingen van de wegen die de veiligheid moeten verhogen, besteden we vanuit de politie veel aandacht aan educatie – vooral samenwerking met de scholen -, sensibilisering van de weggebruikers, communicatie, nazorg en handhaving.”

Snelheidscontroles

In dat laatste luik zijn de snelheidscontroles in Dendermonde een van de bekendste inspanningen. Andere actiepunten zijn hier de gordeldracht, het gevaarlijk parkeren en alcohol en drugs in het verkeer.

“Wat betreft alcohol en drugs in het verkeer worden er het hele jaar door acties ondernomen”, gaat de zonechef verder. “Op het einde van het jaar nemen we steeds deel aan de nationale BOB-campagne. Tijdens deze campagne, die liep van het einde van 2010 tot begin 2011 namen onze mensen in totaal 1.797 testen af. Hierbij bliezen 51 bestuurders A (van alarmfase) of P (positief, meer dan 0,8 promille).”

Dalende trend

“Dit jaar werden dus meer bestuurders dan de vorige jaren aan een alcoholcontrole onderworpen. Positief is dat procentueel minder bestuurders onder invloed waren dan de voorbije jaren. Meer nog: in de periode van 2005 tot 2010 nam dit percentage steeds af. Deze dalende trend kunnen we alleen toejuichen.”

Nu de eindejaarsperiode achter de rug is, vinden er toch nog steeds alcoholcontroles plaats. Zo staat er vrijdagnamiddag of -avond een op de planning.

RAMO

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio