Personeel OCMW krijgt (even) twee loonbrieven

De personeelsleden van het OCMW maken zich zorgen over een nieuwe loonregeling voor de prestaties buiten de gewone uren. Er komt nu een proefperiode.

“Tot nu geldt er binnen het OCMW een oude reglementering waarbij iedereen die werkt buiten de normale uren een toeslag krijgt van 11% op zijn maandloon en enkele andere voordelen”, legt OCMW-voorzitter Freddy Massart uit. “Die regel geldt zowel voor mensen die een keer per maand een zaterdag komen werken als voor mensen die wel tien dagen per maand op onregelmatige uren werken.”

Om de medewerkers meer te responsabiliseren en de koek eerlijker te verdelen, lag het voorstel op tafel om het totale budget dat het OCMW voor deze onregelmatige uren heeft onder de medewerkers te verdelen volgens het aantal gepresteerde buitengewone uren. Hiertegen kwam in eerste instantie heel wat protest vanuit het personeel.

Ongerustheid

“We begrijpen dat er wat ongerustheid is en we hadden het misschien beter moeten communiceren”, reageert Massart. “Voor ons is het geen besparing, het lijkt ons wel eerlijker. De komende drie maanden volgen we het huidige systeem, maar voegen we een indicatief loonbriefje toe met daarop het bedrag dat ze zouden krijgen met het nieuwe systeem."

"Na deze drie maanden zullen we luisteren naar onze medewerkers en beslissen met welk systeem we voortgaan. Beide loonsystemen zijn wettelijk, maar het nieuwe lijkt ons rechtvaardiger tegenover de mensen die veel onregelmatige uren presteren.”

RAMO

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio