Akkoord over activering van werkzoekenden tot 58 jaar

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners hebben vandaag een akkoord bereikt over de uitbreiding van de VDAB-aanpak 50+ naar oudere leeftijdsgroepen. Met het akkoord is het de bedoeling dat alle werkzoekenden tot en met 58 jaar op termijn kunnen genieten van de systematische begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe job.

jrosquin

Een jaar geleden werd in het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) tussen de Vlaamse regering en de sociale partners afgesproken om "bij een positieve evaluatie, stapsgewijs en rekening houdend met de economische conjunctuur, de systematische begeleidingsaanpak voor oudere werkzoekenden uit te breiden naar alle 50+ers die instromen in de werkloosheid".

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is ervan overtuigd dat dit akkoord een grote stap in de goede richting is: "Vlaanderen kampt al jarenlang met een te lage werkzaamheidsgraad bij oudere werknemers. Met dit akkoord neemt de Vlaamse Regering zijn verantwoordelijkheid op in de activering van oudere werknemers."

Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), eveneens voorzitter van het VESOC-overleg, stelt dat het met de opleving van de conjunctuur "een goed moment is om werk te maken van extra begeleiding voor oudere werkzoekenden".

MEER OVER Vlaamse regering