Kinderdagverblijf De Kabouters in financiële problemen

Marjan Bogaerts van kinderdagverblijf De Kabouters ziet het financieel niet meer zitten. Grote boosdoener is IKG, het systeem van Kind en Gezin dat ouders in de meeste gevallen toelaat minder te betalen voor de opvang van hun kind.

Marjan baat het kinderdagverblijf, met plaats voor dertig kinderen, uit op zelfstandige basis. “In oktober 2009 schakelde ik over op de inkomensgerelateerde opvang (IKG) via Kind en Gezin”, legt ze uit. “Ik was me ervan bewust dat ik daardoor inkomensverlies zou lijden, maar voor de ouders biedt het systeem een financieel voordeel. Anderzijds zou ik wel altijd zeker zijn van mijn centen.”

Waar wringt het schoentje

En juist daar blijkt het schoentje te wringen. “De facturatie aan de ouders gebeurt door Kind en Gezin. Aan het begin van elk kwartaal krijg ik een voorschot en de afrekening volgt twee weken na het einde van dat kwartaal. Op papier bedraagt het voorschot negentig procent van de geschatte werkingsmiddelen. In de praktijk was het nooit meer dan 66%, waardoor het geld al na twee maanden op is. Maar mijn vaste onkosten moet ik ook die derde maand kunnen betalen, wat me niet meer lukt.”

Marjan krijgt ook vijf procent extra vergoeding om het inkomensverlies te dekken, veroorzaakt door ziekte van kinderen die op die dagen niet naar de opvang komen. “Ruimschoots onvoldoende. Om alle kosten te dekken die we sowieso moeten maken, zou dat 12,5% moeten zijn.”

Leningen

Om toch het hoofd boven water te houden, ging Marjan al enkele leningen aan. “Nogmaals, ik wist dat mijn inkomsten zouden dalen door IKG, maar zo erg kon ik het niet voorspellen. Ik heb dit pand gekocht en laten verbouwen om volledig in orde te zijn met de normen van Kind en Gezin en heb zes medewerkers. Mijn spaargeld is op en om de lonen en andere onkosten te kunnen betalen, ben ik al moeten gaan aankloppen bij mijn zus en ouders. Mijn eigen loon heb ik al enkele keren niet kunnen uitbetalen. Prettig is anders!”

En hoe moet het nu verder?

“Aan het einde van dit kwartaal stop ik met IKG, de meeste ouders begrijpen dat en zijn bereid om dan iets meer te betalen voor de opvang van hun kind. Hopelijk hou ik het nog zo lang vol, want nu is het wekelijks cijferen en improviseren om het nodige eten en pampers te kunnen kopen!”

Marc De Swert

Foto: Wim Hendrix

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio